ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1) Συντήρηση και επισκευή Ασθενοφόρων Mercedes
2) Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής Ασθενοφόρων Mercedes
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-12-2019
Αριθμός Διακήρυξης 4/2019
ΑΔΑ Ψ1ΦΑΟΡ1Π-77Μ
ΑΔΑΜ 19PROC006047141
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-01-2020 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear