ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής – συντήρησης των 22 ασθενοφόρων οχημάτων και δύο οχημάτων μαζικών καταστροφών μάρκας MERCEDES του ΕΚΑΒ Παράρτημα Αλεξανδρούπολης και των Τομέων ευθύνης του για 18 μήνες.
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-11-2020
Αριθμός Διακήρυξης 03/2020
ΑΔΑ 65ΠΩΟΡ1Π-3Ρ5
ΑΔΑΜ 20PROC007569382
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2020 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear