Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εργασία τοποθέτησης ελαστικών στο ΚΗΗ 1300 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Σάμου) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εργασία τοποθέτησης ελαστικών στο ΚΗΗ 1300 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Σάμου)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εργασία τοποθέτησης ελαστικών στο ΚΗΗ 1300 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Σάμου)
Αριθμός Εντολής 52/16-03-2021
ΑΔΑ ΨΥΡΠΟΡ1Π-Η6Ξ
ΑΔΑΜ 21REQ008288944
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear