Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εργασία τοποθέτησης ελαστικών στο ΚΗΗ 1049 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης με ΑΕ 32/23-02-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εργασία τοποθέτησης ελαστικών στο ΚΗΗ 1049 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης με ΑΕ 32/23-02-2021

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εργασία τοποθέτησης ελαστικών στο ΚΗΗ 1049 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης με ΑΕ 32/23-02-2021
Αριθμός Εντολής 32/23-02-2021
ΑΔΑ ΡΖ8ΠΟΡ1Π-Ζ1Ν
ΑΔΑΜ 21PROC008281796
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear