ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 14812/2018
ΑΔΑ 69ΘΟΟΡ1Π-ΒΜΣ
ΑΔΑΜ 18PROC002642053
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear