ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 240 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 240 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕ 240
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 36/2017/2017
ΑΔΑ ΩΔΚΥΟΡ1Π-5Φ6
ΑΔΑΜ 17PROC001787470 2017-08-09
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear