ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ -ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ -ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ -ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 13110/2017
ΑΔΑ 72ΘΦΟΡ1Π-ΣΕΤ
ΑΔΑΜ 17PROC002357725
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-12-2017 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear