ΔΕΛΤΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΕΛΤΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΔΕΛΤΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 3ΤΥΠΑ ΤΜΧ. 800
ΔΕΛΤΙΑ ΒΛΑΒΩΝ (ΜΠΛΟΚ) ΤΜΧ. 250
Αριθμός Εντολής 129/05-08-2022
ΑΔΑ 9ΛΗΣΟΡ1Π-Ρ6Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear