ΔΕΛΤΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 3ΤΥΠΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΕΛΤΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 3ΤΥΠΑ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΕΛΤΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 3ΤΥΠΑ
Αριθμός Εντολής 143/29-07-2019
ΑΔΑ 6ΤΦ7ΟΡ1Π-35Μ
ΑΔΑΜ 19PROC005416466
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear