Δεύτερος εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δεύτερος εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 6783 ( MERCEDES SPRINTER 310 ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 226/21-08-2020
ΑΔΑ ΩΖΑΕΟΡ1Π-18Ο
ΑΔΑΜ 20PROC007286965
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear