Δεύτερη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δεύτερη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΗ - 1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER.
Αριθμός Εντολής 13/27-01-2017
ΑΔΑ 73Κ8ΟΡ1Π-Κ5Ζ
ΑΔΑΜ 17PROC005755598
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear