ΧΡΩΜΑΤΑ -ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΧΡΩΜΑΤΑ -ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΧΡΩΜΑΤΑ -ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 12976/2018
ΑΔΑ ΩΕ32ΟΡ1Π-ΒΣΡ
ΑΔΑΜ 18PROC003758265
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear