Χειρουργικές Σκούφιες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Χειρουργικές Σκούφιες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Χειρουργικές Σκούφιες
10.000 τεμάχια
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 500,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 22/12-03-2021
ΑΔΑ Ψ9ΥΝΟΡ1Π-ΤΩΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear