Χειρουργικές Μάσκες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Χειρουργικές Μάσκες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Χειρουργικές Μάσκες
30.000 τεμάχια
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 2.400,00€ + ΦΠΑ 6%
Αριθμός Εντολής 23/12-03-2021
ΑΔΑ 6Υ2ΝΟΡ1Π-9ΙΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear