Χειρουργικές Μάσκες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Χειρουργικές Μάσκες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Χειρουργικές Μάσκες, 50.000 τεμάχια ετοιμοπαράδοτα
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.500,00€ + ΦΠΑ 6%
Αριθμός Εντολής 69/23-06-2021
ΑΔΑ 6ΥΡ4ΟΡ1Π-ΑΧΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear