ΧΕΙΛΕΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 4035 ALKATEL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΧΕΙΛΕΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 4035 ALKATEL

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΕΙΛΕΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 4035 ALKATEL
Αριθμός Εντολής 23HΛ/21-05-2019/21-05-2019
ΑΔΑ Ω32ΚΟΡ1Π-9ΗΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear