Χαρτοβάμβακας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Χαρτοβάμβακας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Χαρτοβάμβακας 200 Κιλά, πιθανή δαπάνη 297,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5267/2017
ΑΔΑ ΨΥΨΝΟΡ1Π-ΝΕ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear