ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 80gr, ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 120gr,

Αριθμός Εντολής 92/19-06-2017
ΑΔΑ ΨΦ77ΟΡ1Π-ΗΙΥ
ΑΔΑΜ 17PROC001900
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear