Χαρτί Φωτοτυπικό Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Χαρτί Φωτοτυπικό Α4

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Χαρτί Φωτοτυπικό Α4
700 τεμάχια
Εκτιμώμενη Αξία 2.032,26 € +ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 2/30-01-2020
ΑΔΑ 9ΨΘ4ΟΡ1Π-3ΩΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear