Χαρτί φωτοτυπικό Α4 και Α3 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Χαρτί φωτοτυπικό Α4 και Α3

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Α4 80gr
700 τεμάχια
Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Α3 80gr 20 τεμάχια

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 2.345,00 € + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 62/10-06-2021
ΑΔΑ 6ΞΡΧΟΡ1Π-ΤΘ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-08-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear