Χαρτί Φωτ/κό Α4 80γρ 500 φύλλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Χαρτί Φωτ/κό Α4 80γρ 500 φύλλων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Χαρτί Φωτ/κό Α4 80γρ 500 φύλλων (ΤΕΜ. 500)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 539/2023
ΑΔΑ 6ΩΝΙΟΡ1Π-01Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear