ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΛΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 2603/13-09-2018
ΑΔΑ ΩΘ99ΟΡ1Π-6Ν7
ΑΔΑΜ 18PROC003688600
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear