ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAC 1000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: (ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ MONITOR ΑΠΙNΙΔΩΤΗ LIFEPAC 15) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAC 1000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: (ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ MONITOR ΑΠΙNΙΔΩΤΗ LIFEPAC 15)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAC 1000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 ΖΕΥΓΟΣ/ TEMAXIO (ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ MONITOR ΑΠΙNΙΔΩΤΗ LIFEPAC 15)
Αριθμός Εντολής Ν12/04-03-2020
ΑΔΑ Ω8Ρ8ΟΡ1Π-1Α5
ΑΔΑΜ 20PROC006425984
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear