ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β37/30-8-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β37/30-8-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (τεμ. 48) ΓΙΑ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β37/30-8-17/2017
ΑΔΑ 6ΑΛ7ΟΡ1Π-ΝΚ9
ΑΔΑΜ 17PROC001876138
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-09-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear