ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ -ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ -ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Νο 3
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Νο 4
Αριθμός Εντολής 194/25-10-2018
ΑΔΑ 48ΕΥΟΡ1Π-ΘΙΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear