ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2Α/17/2017
ΑΔΑ ΩΧ0ΑΟΡ1Π-ΒΡΡ
ΑΔΑΜ 17PROC002016697
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2017 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear