Αριθμοσήμανση πλαϊνής συρόμενης πόρτας για ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αριθμοσήμανση πλαϊνής συρόμενης πόρτας για ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΡΙΘΜΟΣΗΜΑΝΣΗ ΠΛΑΪΝΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤO ΚΗΗ - 1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 90/2017
ΑΔΑ ΨΞ0ΠΟΡ1Π-Β8Λ
ΑΔΑΜ 17PROC006107096
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear