Αποστειρωμένες Γάζες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αποστειρωμένες Γάζες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αποστειρωμένες Γάζεσ 10χ10, τεμάχια 2.000, πιθανή δαπάνη με φπα 146,90 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5268/2017
ΑΔΑ 6ΑΙΟΟΡ1Π-ΠΑΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear