Απολυμαντικά Σπρέι Επιφανειών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Απολυμαντικά Σπρέι Επιφανειών

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Απολυμαντικά Σπρέι Επιφανειών
Τεμάχια 150
Συνολικής Δαπάνη 651,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5459/2017
ΑΔΑ 6ΖΓΑΟΡ1Π-Λ31
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-09-2017 - Ωρα 11
Αρχείο PDF pdf
Bear