Απολυμαντικά Χεριών ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25-2-2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Απολυμαντικά Χεριών ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25-2-2020)

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 200 Τεμάχια Αλκοολούχο Διάλυμα
Εκτιμώμενη αξία 1.000,00€ +ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 19/17-03-2020
ΑΔΑ ΨΩΑ6ΟΡ1Π-Ζ6Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear