ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΦΡΕΑΤΙΟ-ΜΕΛΑΝΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΦΡΕΑΤΙΟ-ΜΕΛΑΝΙΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΦΡΕΑΤΙΟ-ΜΕΛΑΝΙΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6779/2017
ΑΔΑ ΩΝΗ1ΟΡ1Π-ΟΥΕ
ΑΔΑΜ 17PROC006310897
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear