ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 7 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 62/05-05-2020
ΑΔΑ 6ΥΑΞΟΡ1Π-ΕΩ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear