ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΡΑΜΠΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΡΑΜΠΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΡΑΜΠΩΝ
Αριθμός Εντολής 35/21-03-2019
ΑΔΑ ΩΜΒΥΟΡ1Π-6ΨΣ
ΑΔΑΜ 19REQ005559163
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear