Αντλία Ομβρίων Υδάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αντλία Ομβρίων Υδάτων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 10,8m3/H ΣΤΑ 4,8m ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ

Εκτιμώνενη Αξία Σύμβασης 161,29€ +ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 210/14-11-2019
ΑΔΑ ΨΩΙ5ΟΡ1Π-Δ2Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear