ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΑΣΕΩΣ (INVERTER) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΑΣΕΩΣ (INVERTER)

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΑΣΕΩΣ (INVERTER) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 59/20-04-2017
ΑΔΑ ΨΨΠΠΟΡ1Π-Λ90
ΑΔΑΜ 17PROC006137448
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear