ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Α) Εκσκαφή και αφαίρεση του παλαιού καλωδίου
Β) Προμήθεια και τοποθέτηση νέου καλωδίου 12 μέτρων διατομής ΝΥΜ 4X4, εντός γαλβανιζέ μεταλλικού αγωγού Φ40
Γ) Μπάζωμα με τα προϊόντα εκσκαφής
Δ) Κατασκευή σκυροδέματος στο σημείο τομής πάχους 10 εκ.
Ε) Δοκιμή σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης.
Αριθμός Εντολής 182/18-09-2019
ΑΔΑ Ψ0ΛΒΟΡ1Π-ΑΗΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear