ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 9/27-02-2018
ΑΔΑ ΨΑΙΧΟΡ1Π-ΟΙΡ
ΑΔΑΜ 18REQ002722436
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear