ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (TRIPLEX SECURITY) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (TRIPLEX SECURITY)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (TRIPLEX SECURITY)
Αριθμός Εντολής 143/18-11-2019
ΑΔΑ 69ΕΓΟΡ1Π-ΟΣΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear