ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΟ-5299 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΟ-5299 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΟ-5299 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 141/2019
ΑΔΑ Ω9ΑΒΟΡ1Π-6ΗΦ
ΑΔΑΜ 19PROC005353505
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear