Αντικατάσταση Δίσκων Πίσω Φρένων για Ασθ/ρο ΕΚΑΒ τομέα Βόλου ΚΗΙ 6284 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αντικατάσταση Δίσκων Πίσω Φρένων για Ασθ/ρο ΕΚΑΒ τομέα Βόλου ΚΗΙ 6284

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΩΝ

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 62,40€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 188/04-11-2019
ΑΔΑ ΨΛΦ9ΟΡ1Π-5ΓΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear