ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΟΛΑΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΟΛΑΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΟΛΑΩΝ
Αριθμός Εντολής 528/09-03-2017
ΑΔΑ 69ΑΔΟΡ1Π-ΦΛ5
ΑΔΑΜ 17PROC005899526
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear