ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ &ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ &ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ &ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 13373/2018
ΑΔΑ Ω67ΤΟΡ1Π-ΦΧΔ
ΑΔΑΜ 18PROC003806397
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear