ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΗΙ 6241 CITROEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΗΙ 6241 CITROEN

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΗΙ 6241 CITROEN
Αριθμός Εντολής 150/20-09-2017
ΑΔΑ 6ΣΣΡΟΡ1Π-77Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear