ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 104/16-10-2019
ΑΔΑ 6ΓΛΥΟΡ1Π-ΓΕ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear