ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΑΡΑΣ ΦΑΡΩΝ ΕΝΥΣΧΙΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΑΡΑΣ ΦΑΡΩΝ ΕΝΥΣΧΙΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΑΡΑΣ ΦΑΡΩΝ ΕΝΥΣΧΙΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ
Αριθμός Εντολής 6/08-02-2017
ΑΔΑ ΩΝΑΝΟΡ1Π-Χ5Λ
ΑΔΑΜ 17REQ005770983
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear