ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MERCEDES SPRINTER 313 CD – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MERCEDES SPRINTER 313 CD

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) ΦΑΝΟΣ-ΠΛΗΡΗΣ
Αριθμός Εντολής 130/31-07-2018
ΑΔΑ Ψ4ΥΙΟΡ1Π-ΛΑ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear