ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 720/07-04-2017
ΑΔΑ Ω069ΟΡ1Π-4Κ4
ΑΔΑΜ 17PROC006082218
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear