Ανταλλακτικά και Τοποθέτηση για το Ασθενοφόρο ΚΗΗ 1535 του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και Τοποθέτηση για το Ασθενοφόρο ΚΗΗ 1535 του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά και Τοποθέτηση για το Ασθενοφόρο ΚΗΗ 1535 του ΕΚΑΒ Λάρισας
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8537/2017
ΑΔΑ 6Ι9ΞΟΡ1Π-ΖΟΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2018 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear