Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 9977 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 9977

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 2 31,99 €
2 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΠΙΣΩ 2 31,99 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 4 63,98 €


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 74,40 €
2 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ 37,20 €


ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 111,60 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 175,58 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6126/2015
ΑΔΑ ΩΒ89ΟΡ1Π-ΟΤΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear