Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 6284 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανταλλακτικά και τοποθέτηση σε ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 6284

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 83ΟC 1
2 ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 1
3 ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ XU7JP 1
4 ΥΓΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 5L 1

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 4 83,08 €


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ -
2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ -


ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 154,75

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 237,83 € με ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6288/2017
ΑΔΑ 72ΒΤΟΡ1Π-Ψ9Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear